Quá trình phát triển

Người dùng

+50 triệu người dùng trên toàn cầu

Đa nền tảng

Phát triển ứng dụng trên các nền tảng Android, IOS

Ứng dụng đã triển khai

+500 ứng dụng đã được phát hành

Đánh giá cao

Nhận được phản hồi và đánh giá cao từ người dùng